Loading…

Авто түрээс (14)


Шинэ зар

Сая орж ирсэн 2012,2013 оны  газан Соната 6,7 автомашинуудыг таксинд түрээслүүлнэ.  Стар авто трейд ХХК
 

Сая орж ирсэн 2012,2013 оны газан Соната 6,7 автомашинуудыг таксинд түрээслүүлнэ. Стар авто трейд ХХК

2019-05-21 01:03
vellfire
 

vellfire

Авто түрээс
2019-05-20 10:16
Приус 10, 11,  20, 30, энгийн машинуудыг урьдчилгаа авч түрээслүүлнэ.
 

Приус 10, 11, 20, 30, энгийн машинуудыг урьдчилгаа авч түрээслүүлнэ.

2019-05-17 02:27
Приус-20 машин түрээслүүлнэ. Урьдчилгаа: 2,5 сая. Мөн приус 10, 11 түрээслүүлнэ. Урьдчилгаа 1,5 сая Сарын: 500,0.
 

Приус-20 машин түрээслүүлнэ. Урьдчилгаа: 2,5 сая. Мөн приус 10, 11 түрээслүүлнэ. Урьдчилгаа 1,5 сая Сарын: 500,0.

2019-05-17 02:26
Сая орж ирсэн газан Соната 6, 7 автомашинуудыг такси үйлчилгээнд түрээслүүлнэ. Стар авто трейд ХХК.
 

Сая орж ирсэн газан Соната 6, 7 автомашинуудыг такси үйлчилгээнд түрээслүүлнэ. Стар авто трейд ХХК.

2019-05-17 02:26
Соната 6, Соната 7  автомашиныг такси үйлчилгээний журмаар яаралтай түрээслүүлнэ.
 

Соната 6, Соната 7 автомашиныг такси үйлчилгээний журмаар яаралтай түрээслүүлнэ.

2019-05-10 01:27
Сая орж ирсэн газан Соната 6,7 автомашинуудыг такси үйлчилгээнд түрээслүүлнэ. Стар авто трейд ХХК.
 

Сая орж ирсэн газан Соната 6,7 автомашинуудыг такси үйлчилгээнд түрээслүүлнэ. Стар авто трейд ХХК.

2019-05-10 01:27
Приус 10, 11,  20  машинуудыг урьдчилгаа авч түрээслүүлнэ.
 

Приус 10, 11, 20 машинуудыг урьдчилгаа авч түрээслүүлнэ.

2019-05-10 01:27
Приус 20 машин хувьд түрээсэнд гаргана. Урьдчилгаа 1,5 сая.
 

Приус 20 машин хувьд түрээсэнд гаргана. Урьдчилгаа 1,5 сая.

2019-05-07 01:03
Приус 20 машиныг такси үйлчилгээний журмаар түрээслүүлнэ. Урьдчилаа 2 сая.
 

Приус 20 машиныг такси үйлчилгээний журмаар түрээслүүлнэ. Урьдчилаа 2 сая.

2019-05-03 05:09
Приус 20 машиныг такси үйлчилгээний журмаар түрээслүүлнэ. Урьдчилаа 2 сая.
 

Приус 20 машиныг такси үйлчилгээний журмаар түрээслүүлнэ. Урьдчилаа 2 сая.

2019-04-30 02:06
Сая орж ирсэн Соната 6, Соната 7, автомашинуудыг такси үйлчилгээнд түрээслүүлнэ.
 

Сая орж ирсэн Соната 6, Соната 7, автомашинуудыг такси үйлчилгээнд түрээслүүлнэ.

2019-04-26 03:29
Приус 10, 11,  20  машинуудыг урьдчилгаа авч түрээслүүлнэ.
 

Приус 10, 11, 20 машинуудыг урьдчилгаа авч түрээслүүлнэ.

2019-04-26 03:26
Верна, Соната 5,6 урьдчилгаа мөнгө, барьцаа авч түрээслүүлнэ.
 

Верна, Соната 5,6 урьдчилгаа мөнгө, барьцаа авч түрээслүүлнэ.

2019-04-26 03:26

Мэдээллийн булан