Loading…

Авто үйлчилгээ (13)


Шинэ зар

Мосттой Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.
 

Мосттой Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.

2019-04-26 03:26
3 тонны өөр дээрээ ачигчтай Крантай машинаар ажил хийнэ.
 

3 тонны өөр дээрээ ачигчтай Крантай машинаар ажил хийнэ.

Авто үйлчилгээ
2019-04-25 14:39
Делика автомашинаар хот хөдөө жуулчдад  туршлагатай жолооч үйлчилнэ.
 

Делика автомашинаар хот хөдөө жуулчдад туршлагатай жолооч үйлчилнэ.

2019-04-23 01:09
Крантай машинаар үйлчилнэ
 

Крантай машинаар үйлчилнэ

Авто үйлчилгээ
2019-04-22 10:13
Өөрөө ачигчтай крантер машинаар ажил хийнэ.
 

Өөрөө ачигчтай крантер машинаар ажил хийнэ.

Авто үйлчилгээ
2019-04-16 17:07
Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.
 

Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.

2019-04-16 02:15
55 Эксковатор, 3000 Эксковатор, 50 Ковшоор ажил хийнэ.
 

55 Эксковатор, 3000 Эксковатор, 50 Ковшоор ажил хийнэ.

2019-04-12 01:51
Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.
 

Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.

2019-04-12 01:51
Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.
 

Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.

2019-04-05 04:18
Портер машинаар байнга ажил хийнэ.
 

Портер машинаар байнга ажил хийнэ.

Авто үйлчилгээ
2019-04-02 13:15
Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.
 

Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.

2019-04-02 02:00
Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.
 

Бонго машинаар өдөр бүр ачаа ачна. Даац: 1 тн.

2019-03-29 01:36
Сүүлийн үеийн делика авто машинаар албан байгууллага, зуулчин, хувь хүмүүст хот хөдөө үйлчилнэ. Мөн жижиг тэргээр үйлчилнэ.
 

Сүүлийн үеийн делика авто машинаар албан байгууллага, зуулчин, хувь хүмүүст хот хөдөө үйлчилнэ. Мөн жижиг тэргээр үйлчилнэ.

Авто үйлчилгээ
2019-03-27 13:32

Мэдээллийн булан