Loading…

Барилгын үйлчилгээ (27)


Шинэ зар

Өрлөг, мужаан , чулуу, плита, цахилгааны ажил чанартай хийж гүйцэтгэнэ.
 

Өрлөг, мужаан , чулуу, плита, цахилгааны ажил чанартай хийж гүйцэтгэнэ.

Барилгын үйлчилгээ
2020-01-23 16:23
Ганжуулсан шилний худалдаа
 

Ганжуулсан шилний худалдаа

Барилгын үйлчилгээ
2020-01-22 14:27
Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт.Мөн байшин барина. Ханын до...
 

Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт.Мөн байшин барина. Ханын до...

2020-01-21 01:48
Барилгын бүх төрлийн ажил хийнэ. Үүнд: Байрны засвар, обой, замаска, плита, паркет, уналттай тааз, энгийн тааз, дисин доторлогоо, өрлөг, шавар ча...
 

Барилгын бүх төрлийн ажил хийнэ. Үүнд: Байрны засвар, обой, замаска, плита, паркет, уналттай тааз, энгийн тааз, дисин доторлогоо, өрлөг, шавар ча...

2020-01-21 01:48
Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт мөн байшин барина. Ханын до...
 

Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт мөн байшин барина. Ханын до...

2020-01-17 01:57
Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт. Мөн байшин барина. Ханын д...
 

Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт. Мөн байшин барина. Ханын д...

2020-01-17 01:57
Мужааны бүх төрлийн ажлыг чанартай түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.
 

Мужааны бүх төрлийн ажлыг чанартай түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.

2020-01-17 01:57
Байр болон барилгын засвар хийнэ. Үүнд: Обой, замаск, эмульс, паркет, плита хийнэ. Олон жил ажилласан гэр бүлийн хүмүүс. Жич: Дээврийн ажил хийнэ....
 

Байр болон барилгын засвар хийнэ. Үүнд: Обой, замаск, эмульс, паркет, плита хийнэ. Олон жил ажилласан гэр бүлийн хүмүүс. Жич: Дээврийн ажил хийнэ....

2020-01-17 01:57
Мужааны ажил хийнэ
 

Мужааны ажил хийнэ

Барилгын үйлчилгээ
2020-01-16 14:35
Байр, байшингийн дотор засвар хийнэ.
 

Байр, байшингийн дотор засвар хийнэ.

2020-01-15 03:15
Барилгын бүх төрлийн ажил хийнэ. Үүнд: Байрны засвар, обой, замаск, плита, паркет, уналттай тааз, энгийн тааз, дисин доторлогоо, өрлөг, шавар ча...
 

Барилгын бүх төрлийн ажил хийнэ. Үүнд: Байрны засвар, обой, замаск, плита, паркет, уналттай тааз, энгийн тааз, дисин доторлогоо, өрлөг, шавар ча...

2020-01-15 03:15
Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт. Мөн байшин барина. Ханын д...
 

Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт. Мөн байшин барина. Ханын д...

2020-01-15 03:15
Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт мөн байшин барина. Ханын до...
 

Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт мөн байшин барина. Ханын до...

2020-01-15 03:15
Барилгын засал чимэглэл
 

Барилгын засал чимэглэл

Барилгын үйлчилгээ
2020-01-11 12:41
Гүний худгийн засвар хийнэ. Хөлдүүг гэсгээнэ.
 

Гүний худгийн засвар хийнэ. Хөлдүүг гэсгээнэ.

2020-01-10 03:48
Барилгын бүх төрлийн ажил хийнэ. Үүнд: Байрны засвар, обой, замаск, плита, паркет, уналттай тааз, энгийн тааз, дисин доторлогоо, өрлөг, шавар ча...
 

Барилгын бүх төрлийн ажил хийнэ. Үүнд: Байрны засвар, обой, замаск, плита, паркет, уналттай тааз, энгийн тааз, дисин доторлогоо, өрлөг, шавар ча...

2020-01-10 03:48
Байр, байшингийн дотор засвар хийнэ.
 

Байр, байшингийн дотор засвар хийнэ.

2020-01-10 03:48
Үнэ тохирч бүх төрлийн заслын ажил хийж гүйцэтгэнэ. Жич: Өрлөг, шавар, замаск, эмульс, обой, плита, бүх төрлийн хана дээвэр шал тааз гэх мэт.
 

Үнэ тохирч бүх төрлийн заслын ажил хийж гүйцэтгэнэ. Жич: Өрлөг, шавар, замаск, эмульс, обой, плита, бүх төрлийн хана дээвэр шал тааз гэх мэт.

2020-01-10 03:48
Байр болон барилгын засвар хийнэ. Үүнд: Обой, замаск, эмульс, паркет, плита хийнэ. Олон жил ажилласан гэр бүлийн хүмүүс. Жич: Дээврийн ажил хийнэ....
 

Байр болон барилгын засвар хийнэ. Үүнд: Обой, замаск, эмульс, паркет, плита хийнэ. Олон жил ажилласан гэр бүлийн хүмүүс. Жич: Дээврийн ажил хийнэ....

2020-01-10 03:48
Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт. Мөн байшин барина. Ханын д...
 

Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт. Мөн байшин барина. Ханын д...

2020-01-10 03:48
Үнэ тохирч барилгын бүх төрлийн засварийн ажлыг түргэн шуурхай гүйцэтгэнэ. Жич: Өрлөг, шавар, замаск, эмүлс, обой, плита, пракет, бүх төрлий...
 

Үнэ тохирч барилгын бүх төрлийн засварийн ажлыг түргэн шуурхай гүйцэтгэнэ. Жич: Өрлөг, шавар, замаск, эмүлс, обой, плита, пракет, бүх төрлий...

Барилгын үйлчилгээ
2020-01-09 11:09
Байрны засвар өндөр түвшинд хийнэ.
 

Байрны засвар өндөр түвшинд хийнэ.

Барилгын үйлчилгээ
2020-01-08 10:16
Гүний худгийн засвар хийнэ. Хөлдүүг гэсгээнэ.
 

Гүний худгийн засвар хийнэ. Хөлдүүг гэсгээнэ.

2020-01-07 01:54
Үнэ тохирч бүх төрлийн заслын ажил хийж гүйцэтгэнэ. Жич: Өрлөг, шавар, замаск, эмульс, обой, плита, бүх төрлийн хана дээвэр шал тааз гэх мэт.
 

Үнэ тохирч бүх төрлийн заслын ажил хийж гүйцэтгэнэ. Жич: Өрлөг, шавар, замаск, эмульс, обой, плита, бүх төрлийн хана дээвэр шал тааз гэх мэт.

2020-01-07 01:54
Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт. Мөн байшин барина. Ханын д...
 

Барилгын бүх төрлийн засварын ажил хийнэ. Гоёлын болон энгийн уналттай тааз, плита, паркетан шал, обой, эмульс гэх мэт. Мөн байшин барина. Ханын д...

2020-01-07 01:54
Байр болон барилгын засвар хийнэ. Үүнд: Обой, замаск, эмульс, паркет, плита хийнэ. Олон жил ажилласан гэр бүлийн хүмүүс. Жич: Дээврийн ажил хийнэ....
 

Байр болон барилгын засвар хийнэ. Үүнд: Обой, замаск, эмульс, паркет, плита хийнэ. Олон жил ажилласан гэр бүлийн хүмүүс. Жич: Дээврийн ажил хийнэ....

2020-01-07 01:54
БАЙРНЫ ДОТОР ЗАСАЛЫН АЖИЛ ЧАНАРТАЙ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ
 

БАЙРНЫ ДОТОР ЗАСАЛЫН АЖИЛ ЧАНАРТАЙ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ

Барилгын үйлчилгээ
2020-01-02 20:12

Мэдээллийн булан