Loading…

Үйлчлүүлнэ (13)


Шинэ зар

Буудлын ор хийлгүүлнэ. Өөрийн материалаар.
 

Буудлын ор хийлгүүлнэ. Өөрийн материалаар.

2019-07-19 01:24
Дархан хотод бетон зам талбайн ажил хийлгэнэ.
 

Дархан хотод бетон зам талбайн ажил хийлгэнэ.

2019-07-19 01:24
Туршлагатай Плитаны бригадаар плитаны ажил хийлгүүлнэ. / Туршлагагүй бол залгах хэрэггүй/.
 

Туршлагатай Плитаны бригадаар плитаны ажил хийлгүүлнэ. / Туршлагагүй бол залгах хэрэггүй/.

2019-07-19 01:24
Туршлагатай бригадаар дээврийн ажил хийлгүүлнэ. / Туршлагагүй бол залгах хэрэггүй/
 

Туршлагатай бригадаар дээврийн ажил хийлгүүлнэ. / Туршлагагүй бол залгах хэрэггүй/

2019-07-19 01:24
ШААРАН АРК ХИЙНЭ
 

ШААРАН АРК ХИЙНЭ

Үйлчлүүлнэ
2019-07-18 10:53
Сансарт шороо асгуулна.
 

Сансарт шороо асгуулна.

Үйлчлүүлнэ
2019-07-16 14:54
Туршлагатай Плитаны бригадаар плитаны ажил хийлгүүлнэ. / Туршлагагүй бол залгах хэрэггүй/.
 

Туршлагатай Плитаны бригадаар плитаны ажил хийлгүүлнэ. / Туршлагагүй бол залгах хэрэггүй/.

2019-07-05 02:30
Туршлагатай бригадаар дээврийн ажил хийлгүүлнэ. / Туршлагагүй бол залгах хэрэггүй/
 

Туршлагатай бригадаар дээврийн ажил хийлгүүлнэ. / Туршлагагүй бол залгах хэрэггүй/

2019-07-05 02:30
Зүүнсалаанд байрлах обьектод бага зэргийн блокон хашаа өндөрлөх шавар плита паркетан шал шахах зэрэг ажил хийлгэнэ.
 

Зүүнсалаанд байрлах обьектод бага зэргийн блокон хашаа өндөрлөх шавар плита паркетан шал шахах зэрэг ажил хийлгэнэ.

2019-07-05 02:30
Байшин бариулна.
 

Байшин бариулна.

2019-07-05 02:30
Тавилга захиалгаар хямд хийнэ
 

Тавилга захиалгаар хямд хийнэ

Үйлчлүүлнэ
2019-07-01 11:31
Буудлын ор өөрийн материалаар хийлгүүлнэ ажлын хөлс тохирно.
 

Буудлын ор өөрийн материалаар хийлгүүлнэ ажлын хөлс тохирно.

2019-06-25 01:08
Үүдний тамбурын өрлөг хийлгүүлнэ.
 

Үүдний тамбурын өрлөг хийлгүүлнэ.

2019-06-25 01:08

Мэдээллийн булан