Loading…

Шинэ зар

Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.
 

Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.

Бусад
2019-08-15 16:51
Манай Академи нь нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан ур чадвар олгох Архив-Албан хэрэг хөтлөлт, компьютер хосолсон, хүний нөөцийн чиглэлээ...
 

Манай Академи нь нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан ур чадвар олгох Архив-Албан хэрэг хөтлөлт, компьютер хосолсон, хүний нөөцийн чиглэлээ...

2019-08-13 02:57
Манай Академи нь санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг гар аргаар болон компьютер санхүүгийн программтай хослуулсан 21 хоногийн сургалтандаа ...
 

Манай Академи нь санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг гар аргаар болон компьютер санхүүгийн программтай хослуулсан 21 хоногийн сургалтандаа ...

2019-08-13 02:57
Манай Академи нь компьютерын лабораторт Word, PPT, EXCEL  дээрх бүх шатны 14 хоног болон цагийн сургалтандаа  хөнгөлөлттэй үнээр элсэлтээ авч эхэл...
 

Манай Академи нь компьютерын лабораторт Word, PPT, EXCEL дээрх бүх шатны 14 хоног болон цагийн сургалтандаа хөнгөлөлттэй үнээр элсэлтээ авч эхэл...

2019-08-13 02:57
Манай академи нь EQ бөглүүлэх сэтгэл зүйд суурилсан хүний нөөц нягтлан хосолсон мэргэшүүлэх диплом олгох сургалтандаа хичээлийн жилийг тохиолдуула...
 

Манай академи нь EQ бөглүүлэх сэтгэл зүйд суурилсан хүний нөөц нягтлан хосолсон мэргэшүүлэх диплом олгох сургалтандаа хичээлийн жилийг тохиолдуула...

2019-08-13 02:57
Үсчний сургалт төгссөн буюу үсчин болох сонирхолтой охид хөвгүүдийг ганцаарчилсан сургалтанд урьж байна. Ажлын байраар хангана.
 

Үсчний сургалт төгссөн буюу үсчин болох сонирхолтой охид хөвгүүдийг ганцаарчилсан сургалтанд урьж байна. Ажлын байраар хангана.

2019-08-06 01:36
Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.
 

Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.

2019-08-06 01:36
Манай Академи нь нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан ур чадвар олгох Архив-Албан хэрэг хөтлөлт, компьютер хосолсон, хүний нөөцийн чиглэлээ...
 

Манай Академи нь нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан ур чадвар олгох Архив-Албан хэрэг хөтлөлт, компьютер хосолсон, хүний нөөцийн чиглэлээ...

2019-08-06 01:36
Манай Академи нь санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг гар аргаар болон компьютер санхүүгийн программтай хослуулсан 21 хоногийн сургалтандаа ...
 

Манай Академи нь санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг гар аргаар болон компьютер санхүүгийн программтай хослуулсан 21 хоногийн сургалтандаа ...

2019-08-06 01:36
Манай Академи нь компьютерын лабораторт Word, PPT, EXCEL  дээрх бүх шатны 14 хоног болон цагийн сургалтандаа  хөнгөлөлттэй үнээр элсэлтээ авч эхэл...
 

Манай Академи нь компьютерын лабораторт Word, PPT, EXCEL дээрх бүх шатны 14 хоног болон цагийн сургалтандаа хөнгөлөлттэй үнээр элсэлтээ авч эхэл...

2019-08-06 01:36
Манай академи нь EQ бөглүүлэх сэтгэл зүйд суурилсан хүний нөөц нягтлан хосолсон мэргэшүүлэх диплом олгох сургалтандаа хичээлийн жилийг тохиолдуула...
 

Манай академи нь EQ бөглүүлэх сэтгэл зүйд суурилсан хүний нөөц нягтлан хосолсон мэргэшүүлэх диплом олгох сургалтандаа хичээлийн жилийг тохиолдуула...

2019-08-06 01:36
Сорилын болон бодлогын сургалт явагдаж байна
 

Сорилын болон бодлогын сургалт явагдаж байна

Бусад
2019-08-02 10:52
 5-12-р ангийн хүүхдүүдэд математик, химийн хичээлэээр ганцаарчилсан сургалт явуулж байна.
 

5-12-р ангийн хүүхдүүдэд математик, химийн хичээлэээр ганцаарчилсан сургалт явуулж байна.

2019-08-02 04:21
Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.
 

Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.

2019-08-02 04:21
Манай Академи нь нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан ур чадвар олгох Архив-Албан хэрэг хөтлөлт, компьютер хосолсон, хүний нөөцийн чиглэлээ...
 

Манай Академи нь нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан ур чадвар олгох Архив-Албан хэрэг хөтлөлт, компьютер хосолсон, хүний нөөцийн чиглэлээ...

2019-08-02 04:21
Манай Академи нь компьютерын лабораторт Word, PPT, EXCEL  дээрх бүх шатны 14 хоног болон цагийн сургалтандаа  хөнгөлөлттэй үнээр элсэлтээ авч эхэл...
 

Манай Академи нь компьютерын лабораторт Word, PPT, EXCEL дээрх бүх шатны 14 хоног болон цагийн сургалтандаа хөнгөлөлттэй үнээр элсэлтээ авч эхэл...

2019-08-02 04:21
Манай академи нь EQ бөглүүлэх сэтгэл зүйд суурилсан хүний нөөц нягтлан хосолсон мэргэшүүлэх диплом олгох сургалтандаа хичээлийн жилийг тохиолдуула...
 

Манай академи нь EQ бөглүүлэх сэтгэл зүйд суурилсан хүний нөөц нягтлан хосолсон мэргэшүүлэх диплом олгох сургалтандаа хичээлийн жилийг тохиолдуула...

2019-08-02 04:21
Манай Академи нь санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг гар аргаар болон компьютер санхүүгийн программтай хослуулсан 21 хоногийн сургалтандаа ...
 

Манай Академи нь санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг гар аргаар болон компьютер санхүүгийн программтай хослуулсан 21 хоногийн сургалтандаа ...

2019-08-02 04:21
Сурагчдын англи хэлний сургалт
 

Сурагчдын англи хэлний сургалт

Гадаад хэл
2019-07-27 09:39
Манай Академи нь нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан ур чадвар олгох Архив-Албан хэрэг хөтлөлт, компьютер хосолсон, хүний нөөцийн чиглэлээ...
 

Манай Академи нь нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан ур чадвар олгох Архив-Албан хэрэг хөтлөлт, компьютер хосолсон, хүний нөөцийн чиглэлээ...

2019-07-26 03:21
Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.
 

Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.

2019-07-26 03:21
Манай Академи нь компьютерын анхан, дунд, ахисан түвшний ур чадвар олгох 14 хоногийн ганцаарчилсан сургалтандаа хөнгөлөлттэй элсэлтээ авч эхэллээ....
 

Манай Академи нь компьютерын анхан, дунд, ахисан түвшний ур чадвар олгох 14 хоногийн ганцаарчилсан сургалтандаа хөнгөлөлттэй элсэлтээ авч эхэллээ....

2019-07-26 03:21
Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.
 

Хишиг сургалтын төв үсчин гоо сайханч маникюр шивээсчний сургалтандаа бүртгэж байна. Ажлын байраар хангаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөнө.

Үсчин гоо сайхан
2019-07-24 09:40
Математикийн хичээлийн зуны сургалтад байнга бүртгэж байна.
 

Математикийн хичээлийн зуны сургалтад байнга бүртгэж байна.

Бусад
2019-07-19 10:48