Loading…

Хамтарч ажиллана, түнш хайж байна (19)


Шинэ зар

50 сая төгрөгтэй хүн ажил хайж байна. Мөн том машинаар хийх ажил сонирхож болно.Бизнесийн түнш болон  хүнтэй хамтрагч байж болно.Биизнесийн шинэ с...
 

50 сая төгрөгтэй хүн ажил хайж байна. Мөн том машинаар хийх ажил сонирхож болно.Бизнесийн түнш болон хүнтэй хамтрагч байж болно.Биизнесийн шинэ с...

Хамтарч ажиллана, түнш хайж байна
2019-04-23 12:11
40 сая төгрөгтэй хүнтэй хамтарч ажиллана.
 

40 сая төгрөгтэй хүнтэй хамтарч ажиллана.

2019-04-19 01:24
6 давхар барилгад хөөсөн фасад, шилэн фасад, блокон өрлөг хийх хувь хүн, албан байгууллагатай хамтарч ажиллана.
 

6 давхар барилгад хөөсөн фасад, шилэн фасад, блокон өрлөг хийх хувь хүн, албан байгууллагатай хамтарч ажиллана.

2019-04-19 01:24
БЗД, 16 хороололд байрлалтай фитнес клубт зумбо, аэробекийн багштай хамтарч ажиллана.
 

БЗД, 16 хороололд байрлалтай фитнес клубт зумбо, аэробекийн багштай хамтарч ажиллана.

2019-04-16 02:15
Мужааны бригадуудтай хамтарч ажиллана.
 

Мужааны бригадуудтай хамтарч ажиллана.

2019-04-16 02:15
Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.
 

Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.

2019-04-16 02:15
Мужааны бригадуудтай хамтарч ажиллана.
 

Мужааны бригадуудтай хамтарч ажиллана.

2019-04-12 01:54
Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.
 

Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.

2019-04-12 01:54
Мужааны бригадуудтай хамтарч ажиллана.
 

Мужааны бригадуудтай хамтарч ажиллана.

2019-04-09 00:57
Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.
 

Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.

2019-04-09 00:57
Байгууллагын өр барагдуулах талаар хуульч өмгөөлөгчтэй яаралтай хамтарч  ажиллана. Цалин ба орлого шимтгэлийг харилцан тохирч гэрээ хийж ажиллана....
 

Байгууллагын өр барагдуулах талаар хуульч өмгөөлөгчтэй яаралтай хамтарч ажиллана. Цалин ба орлого шимтгэлийг харилцан тохирч гэрээ хийж ажиллана....

2019-04-05 04:18
Тэтгэврийн болон ажилгүй байгаа уламжлалтын эмч болон бариа засалчидтай  бизнес чиглэлээр хамтарч ажиллана.
 

Тэтгэврийн болон ажилгүй байгаа уламжлалтын эмч болон бариа засалчидтай бизнес чиглэлээр хамтарч ажиллана.

2019-04-05 04:18
Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.
 

Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.

2019-04-05 04:18
Эхлэлтийн 500,0 төгрөгтэй хүмүүстэй 0-оос эхлэх бизнест найдвартай хамтарч ажиллана.  3 сар ажиллаад 3 саяыг ав. Аmway компани.
 

Эхлэлтийн 500,0 төгрөгтэй хүмүүстэй 0-оос эхлэх бизнест найдвартай хамтарч ажиллана. 3 сар ажиллаад 3 саяыг ав. Аmway компани.

2019-04-02 02:00
Эхлэлтийн 500,0 төгрөгтэй хүмүүстэй 0-ээс эхлэх бизнест найдвартай хамтарч ажиллана.  3 сар ажиллаад 3 саяыг ав. Аmway компани.
 

Эхлэлтийн 500,0 төгрөгтэй хүмүүстэй 0-ээс эхлэх бизнест найдвартай хамтарч ажиллана. 3 сар ажиллаад 3 саяыг ав. Аmway компани.

2019-04-02 02:00
Тэтгэврийн болон ажилгүй байгаа уламжлалтын эмч болон бариа засалчидтай  бизнес чиглэлээр хамтарч ажиллана.
 

Тэтгэврийн болон ажилгүй байгаа уламжлалтын эмч болон бариа засалчидтай бизнес чиглэлээр хамтарч ажиллана.

2019-04-02 02:00
Цалин тэтгэврээс гадна нэмэлт орлоготой болох хүмүүстэй хамтарч ажиллана.
 

Цалин тэтгэврээс гадна нэмэлт орлоготой болох хүмүүстэй хамтарч ажиллана.

2019-04-02 02:00
Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.
 

Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.

2019-04-02 01:59
Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.
 

Банк бус санхүүгийн байгууллагад хөрөнгө оруулагч хайж байна. Хамтарч ажиллана, зарна.

2019-03-29 01:36

Мэдээллийн булан