Loading…

Private Message


+Компьютерын 7 хоногийн хэрэглээний сургалт.

+Компьютерын 7 хоногийн хэрэглээний сургалт. Үүнд:Хэвлэх, хувьлах, скайнердах, интернет орчинд ажиллах, mail-р бичиг баримт илгээх-авах, 10 хурууны стандарт шивэлт, оффисыг хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшин төгсөнө.

2017-12-16 16:51
Зарын дугаар: 3870