Loading…

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан


Мэргэшүүлэх сургалт явуулж байна.
- Ажил олгогч эздийн ХАБЭА-н сургалт
- Нийт ажилтны ХАБЭА-н сургалт
- Эрсдэлтэй ажлын байрны ХАБЭА-н сургалт
- Шинэ ажилтны ХАБЭА-н сургалт
- Өөр ажлын байранд шилжиж байгаа ажилтаны ХАБЭА-н сургалт
- Даралтад савтай харьцаж ажиллладаг Ажилтны ХАБЭА-н сургалт
-Өргөх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн сургалт
- Оосорлогч, Дохиочны сургалт
Эрсдэлийн үнэлгээ хийж, зөвлөмж өгнө.

- Сургалтын төлбөр хямд бөгөөд уян хатан
- Гарын авлага үнэгүй
- Ажлын байр 100% бэлэн
- Байнга сургалт явагдана.
- Хөдөлмөрийн яамнаас сертификат олгоно.
- Хичээлийн цагаа сонгон сурах боломжтой.
- Хичээллэх өдрөө өөрсдөө сонгоно.
 
90097460
2019-10-08 20:18
Зарын дугаар: 188864

Бусад зар