Loading…

Онцлох зар гэж юу вэ?

Ерөнхий ангилал дахь ижил төстэй заруудын хамгийн дээд хэсэгт 48 цагийн турш байршиж хэрэглэгчдэд илүү хүртээмжтэй байхаар шийдэгдсэн заруг "Онцлох" зар гэнэ. 


Бусад мэдээ